Пълноценно ли използвате Вашия Уебсайт?

Използвате ли уебсайтът си Пълноценно?

Използвате ли уебсайтът си Пълноценно?

Уебсайтът ли е Вашият офис?

Както вече разбираме, всички бизнеси, които желаят да оцелеят и да се развиват, е необходимо да са онлайн.

А Вие пренесохте ли дейността си онлайн?

В уебсайтът ли посрещате клиентите си?

В уебсайтът ли записавате часове на клиентите?

Първо в уебсайтът ли публикувате Вашите новини, продукти, услуги, открития?

Предлагате ли презентации, безплатни продукти/услуги на клиентите си? Използвате ли техните контакти, за да ги обгрижвате с актуална информация, нови събития, пордукти?

Организирате ли уебинари за Вашите клиенти, които да се регистрират през сайта Ви?

Имате ли мейл маркетинг?

Имате ли друга идея, какво може да правите през уебсайтът си, за да го развивате и той да е интерактивен за Вашите клиенти?

Мотивирани ли сте да започнете да използвате сайтът си активно?

Развивате ли потенциала на Вашият уебсайт?

Ако имате отговори на тези въпроси с „НЕ“, или искате да постигнете още, заповядайте за Безплатна консултация как да развиете уебсайтът си!

Благодаря Ви!

Елена Калинова

Заповядайте за повече информация на следните страници : Създаване на уебсайт, Портфолио, Контакти